Przejdź do stopki

Pola elektromagnetyczne

Treść

Głęboka stymulacja elektromagnetyczna - SIS (Super Indukcyjna Stymulacja)

Technologia zastosowana w aparacie SIS wykorzystuje unikalne pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości o wysokiej indukcji (do 2,5 T). Ciało człowieka stanowi dobry przewodnik dla pola magnetycznego. Bodziec indukowany przez cewkę w aplikatorze wywołuje depolaryzację tkanki nerwowo-mięśniowej (wytworzenie potencjału czynnościowego) i stymuluje głęboko położone nerwy obwodowe lub korzenie nerwowe, eliminując nieprzyjemne odczucia na skórze w zabiegach elektroterapii. Może być aplikowane nawet przez ubranie.
W zależności od częstotliwości (1-150 Hz) oraz intensywności pola elektromagnetycznego generowanego przez SIS terapia ma działanie zmniejszające ból, powodujące mobilizację stawów, powoduje rozluźnienie lub wzmocnienie mięśni, redukcję spastyczności, korzystnie wpływa na krążenie obwodowe, natlenowanie krwi, wzmożenie wymiany jonów oraz stymulację reakcji biochemicznych w organizmie, dzięki temu znacznie przyspiesza odbudowę i regenerację tkanek. Wykorzystanie szerokiego spektrum zakresu częstotliwości i modulacji impulsów decyduje o różnorodnych efektach terapeutycznych i pozwala na zastosowanie SIS w stanach ostrych, podostrych i przewlekłych.
Wskazania: schorzenia kręgosłupa, rwa kulszowa, choroba zwyrodnieniowa stawów, zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, rehabilitacja sportowa: osłabienie i zaniki mięśni, złamania oraz trudno gojące się rany i owrzodzenia troficzne, zaburzenia układu moczowo-płciowego: nietrzymanie moczu u kobiet, problemy z mięśniami dna miednicy, problemy pooperacyjne i poporodowe u kobiet, problemy z prostatą i zaburzeniami erekcji u mężczyzn.

Czas trwania zabiegu od 5 do 10 minut.


Pole magnetyczne niskiej częstotliwości

Magnetoterapia jest formą terapeutyczną wykorzystującą zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości o częstotliwość do 150 Hz, indukcji pola do 30 mT, w zależności od producenta oraz różnym kształcie impulsu pola: prostokątnym, trójkątnym, sinusoidalnym w wersji bipolarnej i unipolarnej.
Podstawy wykorzystania w terapii zmiennego pola magnetycznego stanowią efekty biofizyczne oddziaływania pola z żywą materią, które obejmują:
• oddziaływanie na nieskompensowane spiny magnetyczne pierwiastków paramagnetycznych, molekuł diamagnetycznych i wolnych rodników,
• działanie na ciekłe kryształy zawarte w organizmie, szczególnie składowe błony komórkowej,
• działanie na struktury białkowe składników kanałów błonowych i dystrybucję jonów,
• przemieszczanie się ładunków elektrycznych w wyniku działania sił Lorentza,
• zmiany niektórych właściwości fizyko-chemicznych wody,
• wyindukowanie różnicy potencjałów w przestrzeniach wypełnionych elektrolitem,
• wpływ na depolaryzację komórek wykazujących własny automatyzm,
• oddziaływanie na struktury o właściwościach piezoelektrycznych i magnetostrykcyjnych.
Efekty biofizyczne są podstawą działania biologicznego i możliwości terapeutycznych, i obejmują: modyfikację transportu błonowego i dystrybucji jonów, intensyfikację procesu utylizacji tlenu i oddychania tkankowego, działanie wazodilatacyjne i angiogenetyczne, nasilenie procesów reparacji i regeneracji tkanek miękkich, przyspieszenie procesu zrostu kostnego, działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciobrzękowe.
Pole magnetyczne przenika równomiernie przez wszystkie części ciała ludzkiego, zabiegi mogą być wykonywane przez ubranie, gips, bandaże itp. metal nie stanowi przeciwwskazań do stosowania zabiegu (wyjątek stanowią świeże implanty).

Wskazania: opóźniony zrost kostny, staw rzekomy, osteoporoza, zespoły bólowe, choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, owrzodzenia i zmiany troficzne podudzi, infekcje bakteryjne skóry i tkanek miękkich, bliznowce, stan po udarze mózgu, migrena i bóle naczynioruchowe głowy, zaburzenia czynności nerwów czaszkowych i obwodowych, stwardnienie rozsiane, choroby infekcyjne rogówki, zanik nerwu wzrokowego, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, nadwrażliwe jelito grube, przewlekłe zapalenie trzustki.

Czas trwania zabiegu 15 minut.


Magnetostymulacja VIOFOR JPS

Magnetostymulacja Viofor JPS generuje impulsowe pola magnetyczne o niskich wartościach indukcji magnetycznej, złożonym kształcie impulsów i strukturze sygnałów dających wielowierzchołkowe widmo częstotliwości w zakresie niskiej częstotliwości. Oddziaływanie biologiczne pól magnetycznych na poziomie komórkowym związane jest z trzema podstawowymi efektami: elektrodynamicznym (modyfikacja prądów jonowych przez pole magnetyczne), magnetomechanicznym (oddziaływanie pola na cząstki z nieskompensowanym spinem magnetycznym) oraz jonowym rezonansem cyklotronowym (głównie dla jonów wapnia i potasu).
W wyniku powyższych efektów dochodzi do modyfikacji przepuszczalności błon komórkowych, co wpływa na zmiany aktywności enzymów, procesy przewodnictwa nerwowego i syntezę białek oraz regulację ilości wolnych rodników.
Celem magnetostymulacji Viofor jest wspomaganie fizjologicznego funkcjonowania organizmu poprzez stymulację naturalnych procesów życiowych. Wzbudzone siły elektromotoryczne pozwalają utrzymać w organizmie stan homeostazy a w przypadku zakłócenia przyspieszyć powrót do równowagi fizjologicznej i funkcjonalnej.
Efekty biologiczne magnetostymuacji obejmują następujące działania:
• przeciwbólowe następujące w wyniku zwiększenia wydzielania naturalnych substancji przeciwbólowych (endogennych beta-endorfin). Jest to jeden z istotnych mechanizmów silnego działania analgetycznego pola magnetycznego.
• przeciwzapalne związane ze zmniejszeniem wydzielania czynników prozapalnych (mediatorów stanu zapalnego).
• wpływ na układ odpornościowy poprzez zwiększenie liczby limfocytów T i obniżenie stężenia czynników utrzymujących stan zapalny (cytokin prozapalnych) i wzrost stężenia cytokin przeciwzapalnych (czynnik redukujący stan zapalny w organizmie). Stanowi to wsparcie w leczeniu schorzeń infekcyjnych i szerokiego zakresu chorób związanych z niedoborem odporności.
• usprawnienie krążenia obwodowego poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych (efekt wazodylatacyjny) oraz stymulację angiogenezy (powstawanie nowych naczyń krwionośnych) co znacząco wpływa na lepsze mikrokrążenie.
• regeneracyjne związane z lepszym wykorzystaniem tlenu, wskutek zwiększonego wychwytu tlenu przez hemoglobinę (składnik krwi odpowiedzialny za transport tlenu do komórki) oraz poprzez oddziaływanie na kolagen i stymulację czynności komórek kościotwórczych. Zwiększenie transportu tlenu i substancji odżywczych usprawnia proces odbudowy komórek.
• wpływ na system nerwowy powoduje poprawę przewodnictwa neuronalnego i zmianę aktywności neuronów.
• relaksacyjne poprzez pozytywny wpływ pola magnetycznego na wartość amplitud rytmów fal mózgowych alfa i theta, charakterystycznych dla fizjologicznego stanu relaksacji.
Wskazania: wynikają z efektów biologicznych i obejmują działanie przeciwbólowe, regeneracyjne, poprawiające krążenie obwodowe, antyspastyczne, relaksacyjne, zwiększające odporność, skracające czas restytucji powysiłkowej.

Czas trwania zabiegu 10 minut.