Przejdź do stopki

Turnusy dla żołnierze powracających z misji

Treść

 

OFERTA DLA ŻOŁNIERZY POWRACAJĄCYCH Z MISJI POZA GRANICAMI PAŃSTWA

SZANOWNI  ŻOŁNIERZE !!!

Po powrocie do kraju z misji zagranicznych możecie być uczestnikami turnusu leczniczo-profilaktycznego, które są organizowane w naszym szpitalu (sanatorium).

Aby być uczestnikiem turnusu należy:
1. w trakcie badań prowadzonych w związku z zakończeniem pełnienia służby poza granicami państwa zgłoś potrzebę udziału w turnusie leczniczo-profilaktycznym;
2. po powrocie do jednostki wojskowej, w której pełnisz służbę, udaj się do lekarza jednostki celem wydania skierowania na turnus leczniczo-profilaktyczny.

Pamiętaj, że Twój pobyt na turnusie:
- jest bezpłatny;
- odbywa się na podstawie skierowania podpisanego przez lekarza i dowódcę jednostki.
W trakcie turnusu między innymi:
1. jesteś uczestnikiem wycieczek i imprez kulturalno-oświatowych;
2. korzystasz z przepisanych przez lekarza szpitala zabiegów leczniczych;
3. korzystasz z konsultacji i opieki psychologa;
4. dysponujesz czasem wolnym.
Ponadto należy pamiętać, że:
- warunkiem przyjęcia na turnus profilaktyczno-leczniczy jest skierowanie zgodnie z załączonym wzorem oraz legitymacja służbowa z aktualną datą i pieczątką dla żołnierza w czynnej służbie. 
W przypadku braku dokumentu - udział w turnusie może zostać zakwestionowany;
- liczba miejsc w turnusie jest ograniczona;
- w turnusie możesz odpłatnie uczestniczyć z inną osobą za opłatą według cen obowiązujących w Szpitalu.
Turnus trwa czternaście dni (od niedzieli do soboty).
Uwaga: pobyt zgodnie z „Ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych” art. 67 ust. 5 i 6 oraz ust. 7 pkt 5 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 330 z późn. zm. ) i „Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie urlopu aklimatyzacyjnego i turnusów leczniczo-profilaktycznych” (Dz. U. z 30.06.2016 r. poz. 946).

WAŻNE !
Pobyt osób towarzyszących:
Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie Ustawy „O weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw, dotyczące warunków pobytu weteranów oraz pełnoletnich członków rodziny” oraz art.67 Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - za częściową refundacją MON w turnusie może uczestniczyć jeden pełnoletni najbliższy członek rodziny wskazany na skierowaniu po spełnieniu warunków: 
- zakwaterowanie zgodne z terminarzem dla żołnierzy powracających z  misji,
- całodzienne wyżywienie,
- całodobowa opieka psychologiczna wraz z indywidualnymi konsultacjami i grupowymi zajęciami,
- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych.
Pozostałe  osoby towarzyszące przebywają wg cennika obowiązującego w Szpitalu.
Rezerwacja pobytu osoby towarzyszącej ważna po wpłaceniu zadatku w wysokości 500 zł na nasze konto, który nie podlega zwrotowi w przypadku niedojazdu osoby towarzyszącej.

Rezerwacja miejsc:
- Organizator turnusów: tel. 261 146 447, kom. 664 126 795 w godzinach 08.00 - 14.00
- Recepcja: tel.: 261 146 211
Fax: 261 146 240

Terminarz turnusów w 2024 roku 

Lp. - Nr
turnusu
Początek  turnusu Koniec turnusu
1 14.01.2024 27.01.2024
2 28.01.2024 10.02.2024
3 11.02.2024 24.02.2024
4 25.02.2024 09.03.2024
5 10.03.2024 23.03.2024
6 24.03.2024 06.04.2024
7 07.04.2024 20.04.2024
8 21.04.2024 04.05.2024
9 05.05.2024 18.05.2024
10 19.05.2024 01.06.2024
11 02.06.2024 15.06.2024
12 16.06.2024 29.06.2024
13 30.06.2024 13.07.2024
14 14.07.2024 27.07.2024
15 28.07.2024 10.08.2024
16 11.08.2024 24.08.2024
17 25.08.2024 07.09.2024
18 08.09.2024 21.09.2024
19 22.09.2024 05.10.2024
20 06.10.2024 19.10.2024
21 20.10.2024 02.11.2024
22 03.11.2024 16.11.2024
23 17.11.2024 30.11.2024
24 01.12.2024 14.12.2024
25 15.12.2024 28.12.2024